ME

mijn missie


Als ik mijn missie in één woord zou omschrijven kies ik voor het woord bewustzijnswerker. Omdat ik geloof dat bewustzijnsontwikkeling de meest efficiënte manier is om 'onze' wereld van binnenuit, en vandaaruit ook buitenuit (zo binnen, zo buiten) tot een permanent mooiere en liefdevollere plek te maken. Want, échte welvaart gaat waar 'Wél•Zijn' straalt. Niet omgekeerd. Wanneer mensen leren hoe ze zich goed kunnen voelen in álle aspecten van hun 'Zijn' (fysisch, emotioneel, mentaal en - niet in het minst - spiritueel/energetisch), volgt het goed-doen (i.e. 'Wel•Varen') vanzelf. Voor zichzelf, de ander én de planeet. Individueel én collectief. Deze missie straalt zowat door in alles wat ik als 'creative so(u)loist' zeg, schrijf, doe, maak en onderneem. Zelfs al zou mijn 'kleine ik' het bij tijd en wijle wat 'minder' willen. It keeps coming back to me. And me to It. Met speelse grondigheid en een diep doorleefde kennis van mensen- en zielenzaken breng ik 'down-to-New-Earth' spiritualiteit en zingeving waar je wérkelijk iets mee bent en praktisch iets mee kan. Zij het via mijn astrologiepraktijk, zij het via mijn kaartenlabel. Het klinkt misschien wat cliché, maar het is echt niet oversoufflé. Jouw bewustzijnsgroei is de mijne. Want jij bent een andere mij, en ik een andere jij. Jouw groei. Mijn groei. Onze groei. In Liefde zijn we gemaakt. In Liefde zullen we 't ook maken. 

#samenvoorbewustzijnsontwikkeling

#eindepolaritijd