Rond • Blokje (traject)

Rond Blokje


Een consult zet altijd bewustzijn in beweging. Soms een beetje. En soms een beetje veel. Maar nooit té veel. Daar draag ik zorg voor. Meestal zijn de radix en radix-solarconsulten voldoende gestoffeerd dat, wanneer je met alles aan de slag gaat, je zeker een jaar verder kan. Maar soms loop je onverhoopt toch tegen iets aan en voel je de behoefte aan extra gesprekken. Dit kan per 3 verdiepende sessies, gespreid over een jaar en steeds in aansluiting met de radix en/of de radix-solar die we eerder dit jaar bespraken.  Zie je? Alles ont-wikkelt zich steeds verder. Zelfs vanuit de radix zal bij ieder nieuw gesprek ’nieuwe’ informatie te lezen zijn. Mijn bewustzijn groeit in het lezen, samen met dat van jou in het ontvangen. En samen groeien we naar steeds diepere lagen van gedeeld bewustzijn. 


  • consulten: 3 x 45'
  • voor- na/bereiding: 3 x 1u
  • replay van de sessies (zoom)
  • indien nodig: tips, advies, doorverwijzing(en)
  • voor als je in een diepgaand transformatieproces zit en voelt dat één gesprek per jaar even niet volstaat. 


Uitwisseling: 540 € (particulier) / 670 € (zakelijk)

... in ronde blokjes, laagjes en rondjes ... #hetklokjerond

omdat ik mijn Ziel niet verkopen maar wel delen kan ...

Ik weet niet goed hoe ik je moet bedanken; ik heb het boek dat je me aangeraden had nog niet helemaal uit, maar het heeft nu al een enorme impact! Het is alsof alle losse puzzelstukjes in mijn leven ineens in elkaar vallen. Het ene inzicht heeft zich nog maar net aangedragen en het volgende komt er alweer aan: qua familie, gezondheid, terugkerende situaties in mijn leven...ineens is er die rode draad die alles verbindt. Dus duizend malen dank voor je lichtje te hebben geschenen op dit stuk!


Lieke