Hoezo, onvoorwaardelijk ?
Nothing But Pure Love is Both 
#VeryConditional and #VeryUnConditional
AT.THE.SAME.TIME

Unconditional Love
is in and of itself
Conditional Love. 

#AllButNothing
#NothingButAll

* * *


ik neem je waar
voor waar neem ik je
voor
waar ik zie je
onvoorwaar
delijk graag


(eefjepoweetje)

© e e f j e p o w e e t j e      ∞      2020     ∞      O R I G I N A L L Y • M W E • M A D E